Ostatnio była wpis o rodzajniku określonym.  Drugim rodzajnikiem, który poznamy, jest rodzajnik nieokreślony czyli L’article indéfini.

Formy rodzajnika nieokreślonego:

Kiedy używamy rodzajnika nieokreślonego?
1. gdy o czymś mówimy po raz pierwszy
2. w znaczeniu liczebnika „jeden”
3. gdy chcemy powiedzieć „jakiś”, „któryś”
4. gdy rzeczownik jest w towarzystwie przymiotnika

UWAGA:
jeżeli przed rodzajnikiem nieokreślonym w liczbie mnogiej występuje przymiotnik który go określa to wtedy « des » skraca się do « de », np. J’ai acheté des chaussures (Kupiłem buty) ale J’ai acheté de jolies chaussures (Kupiłem ładne buty).

A jak się zachowuje rodzajnik nieokreślony w przeczeniu?

Zdania z rodzajnikiem nieokreślonym:
Un client a appelé (Jakiś klient dzwonił)
J’ai envoyé une longue lettre (Wysłałem  długi list)
C’est un lieu bizzare (To jest miejsce dziwne)
Ce tableau représente un paysage de printemps (Ten obraz przedstawia pejzaż wiosenny)
C’est une maison qui fait rêver (To jest dom, o którym marzę)

0 komentarzy:
Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *