Dziś ciąg dalszy na temat rodzajnika określonego, zasady wraz z przykładami. Tak więc zaczynajmy!

Występuje przed rzeczownikiem, kiedy:
1.o osobie lub przedmiocie mówimy kolejny raz
Voici un livre. C’est le livre de Pierre (Oto książka.To książka Piotra)
2.jest jedyny w swoim rodzaju
Le Soleil éclaire la Terre (Słońce oświetla Ziemię)
3.jest określony przez liczebnik porządkowy lub przymiotnik w stopniu najwyższym
C’est la troisième sortie à droite (To trzecie wyjście na prawo)
4.reprezentuje całą kategorię
La voiture est unmoyen de transport (Samochód jest środkiem środkiem transportu)
5.przed nazwami geograficznymi oprócz miast
La France, Le Portugal, Le Canada
6.przed rzeczownikami w ujęciu ogólnym, generalizującym
Les citrons sont riches en vitamine C (Cytryny są bogate w witaminę C)
7.przed nazwami funkcji i tytułów, rodzin i rodów
le président (prezydent), les Durant
8.przed datami, nazwami narodowości, języków, pór roku i świąt
Le 14 avril (14 kwietnia), les Polonais (Polacy), le portugais (język portugalski), le printemps (wiosna), la Toussaint (Wszystkich Świętych)
9.przed określeniami czasu kiedy chodzi o czynności powtarzające się
Le lundi, je vais au cinéma (W każdy poniedziałek idę do kina)
10.z nazwami dni tygodnia po których występuje data
Aujourd’hui nous sommes le lundi 11 avril (Dzisiaj mamy poniedziałek, 11 kwietnia)
11.przed rzeczownikiem określonym przez zdanie względne, kontekst lub dopełnienie rzeczownika
La voiture que j’achète est très grande (Samochód który kupuję jest bardzo duży)
Je suis allé au Canada, le vol était long (Pojechałem do Kanady, lot był długi)
12.po czasownikach wyrażających stosunekemocjonaly (aimer, adorer, détester, préférer, itp.)
J’adore les voitures (Uwielbiam samochody)
Je déteste l’école (Nienawidzę szkoły)
13.przed nazwami kolorów
le jaune (żółty)
14.w celu wyrażenia ilości lub miary
10 euros le kilo (10 euro za kilogram)
15.przed stopniem najwyższym przymiotnika czy przysłówka
Le Mont Blanc est le plus haut sommet en Europe (Mont Blanc jest najwyższym szczytem w Europie)
UWAGI:
– jeżeli rzeczownik w liczbie pojedynczej zaczyna się na samogłoskę lub « h » nieme rodzajnik określony przyjmuje formę
skróconą czyli « l’ » , np. l’enfant (dziecko), l’hôpital (szpital)
– jeśli rzeczownik zaczyna się na « h » przydechowe nie używa się formy skróconej rodzajnika, np. le héros (bohater)
– w zdaniach przeczących rodzajnik określony nie zmienia swoje formy, np. J’aime les voitures (Lubię samochody) Je n’aime pas
les voitures (Nie lubię samochodów)
– rodzajniki określone le i les łączą się z przyimkami à lub de tworząc rodzajniki ściągnięte
Elle a les  cheveux noirs (Ona ma czarne włosy)

0 komentarzy:
Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *