Czasowniki w języku francuskim możemy podzielić na trzy grupy:

I grupę regularną z końcówką -er np. parler, manger
II grupę regularną z końcówką -ir np. finir, reflechir
III grupę nieregularną

Zasady odmiany I i II grupy są w miarę regularne i łatwe do nauczenia, jednak grupa III jest nieregularna, a jej czasowników  trzeba się po prostu nauczyć na pamięć. Dziś przedstawię Ci odmianę I grupy w czasie teraźniejszym w trybie oznajmującym. Jak się za chwilę okaże, grupa ta, mimo że regularna, wcale taka prosta nie jest. Tak więc zaczajmy!

I grupa -er
Parl – er – mówić
Je parl-e /ży parl/ ja mówię
Tu parl-es /ti parl/ ty mówisz
Il/Elle/On parl-e /il,el parl/ on, ona mówi
Nous parl-ons /nu parlą/ my mówimy
Vous parl-ez /wu parle/ wy mówicie/
Ils/Elles parl-ent /l, el parl/ oni, one mówią

Jak widać bezokolicznik składa się z tematu parl- i końcówki bezokolicznika -er. Podczas jego odmiany, odcinamy końcówkę bezokolicznika i dodajemy właściwą dla każdej osoby. Tak więc mamy: -e, -es, -e, -ona, – ez, -ent.

Jak widać, odmiana czasowników tej grupy wydaje się prosta. Jednak w jej obrębie są jednak pewne wyjątki:

 1. czasownik ALLER nie jest czasownikiem I grupy, należy do III grupy, a odmienia się go tak:
  Je vais /ży we/
  Tu vas /ti wa/
  Il, elle, on va /il, el, ą wa/
  Nous allons /nuz alą/
  Vous allez /wuz ale/
  Ils, elles vont /il,el wą/
 2. dla czasowników zakończonych na –cer (np. commencer) litera c zmienia się na ç kiedy dodawana końcówka czasu rozpoczyna się na a lub o (je commence, nous commençons)
  Commencer- zaczynać

  je commence
  tu commences
  il/elle commence

  nous commençons !!!!!
  vous commencez
  ils/elles commencent

 3. dla czasowników zakończonych na –ger (np. manger) na końcu tematu czasownika pojawia się dodatkowe e kiedy dodawana końcówka czasu rozpoczyna się na a lub o (je mange, nous mangeons)
  Manger- jeść

  je mange
  tu manges
  il/elle mange

  nous mangeons
  vous mangez
  ils/elles mangent

 4. dla czasowników zakończonych na –eler i –eter, następuje zdublowanie samogłoski l oraz t kiedy dodawana końcówka zaczyna się na e niewymawiane (jeter: je jette, nous jetons; appeler: j’appelle, nous appelons)
  Jeter- rzucać

  Je jette
  Tu jettes
  Il,elle,on jette

  Nous jetons
  Vous jetez
  Ils, elles jettent

  Od tej zasady jest kilkanaście wyjątków, najważniejsze to acheter i geler których pierwsze e zmienia się w è kiedy dodawana końcówka zaczyna się na e niewymawiane (acheter: j’achète, nous achetons).

 5. dla czasowników zakończonych na –éter i –érer akcent é (ten przed t i r) zmienia się w è przed końcowymi sylabami niewymawianymi (dla zaimków je,tu,il/elle, ils/elles), np. répéter(je répète, nous répétons), espérer (j’espère, nous espérons)espérer – mieć nadzieję

  J’espère
  Tu espères
  Il, elle, on espère

  Nous espérons
  Vous espérez
  Ils, elles espèrent

Czasowniki tej grupy należą do najpopularniejszych i najliczniejszych, ich liczba wynosi około 10 000.

0 komentarzy:
Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *